ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดรับผู้บริหารสื่อและผู้สื่อข่าวที่สนใจประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ

Posted on : 2024-06-17

เปิดรับผู้บริหารสื่อและผู้สื่อข่าวที่สนใจประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ
ร่วมกระบวนการเรียนรู้  “หลักสูตรนโยบายและกลไกการป้องกันการคุกคามทางเพศในองค์กรสื่อ” 
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 14,21,28 กรกฎาคม 2567 และ 4 สิงหาคม 2567 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่การเรียนรู้ จากฐานคิดเพศสภาพ เพศวิถี และความเท่าเทียมทางเพศในองค์กรสื่อ
เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานสื่อผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงกลไกและนโยบายเพื่อป้องกันปัญหาการคุกคามทางเพศในองค์กรสื่อ 

โดยมีวิทยากรร่วมด้วย ได้แก่
คุณจะเด็จ เชาวน์วิไล มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
คุณนัยนา สุภาพึ่ง มูลนิธิสิทธิเพื่อความเป็นธรรมทางเพศ
คุณจอมเทียน จันสมรัก Raks Thai Foundation 
ดร.ชเนตตี ทินนาม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.รัตนา ด้วยดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พร้อมทีมวิทยากรผู้ผ่านพ้นเหตุการณ์การคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรและหนังสือคู่มือหลักสูตรนโยบายและกลไกการป้องกันการคุกคามทางเพศในองค์กรสื่อ 

เปิดรับสมัคร 16 คนเท่านั้น 
ส่งใบสมัครโดย แสกน QR code หรือกดลิ้งก์ที่นี่ https://forms.gle/pYCjxX4cjwNp28VMA
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ทางอีเมล
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวิจิตรา วัชนะประพันธ์ (ผู้ประสานงาน) 
 อีเมล: Wijittra.watcha@gmail.com โทรศัพท์: 0842931031 

สนับสนุนโดย UNESCO คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และวิทยาลัยสหวิทยาการ ธรรมศาสตร์