ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Immersive Technology) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted on : 2023-01-27

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Immersive Technology) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดดังประกาศนี้

>>>รายละเอียดประกาศ คลิก<<< 

>>>รายละเอียดประกาศ คลิก<<<