ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศคณะนิเทศศาสตร์ฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted on : 2023-01-26

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปรับปรุงภาควิชาทางกายภาพ ภาควิชาวารสารสนเทศ

>>>รายละเอียดประกาศ คลิก<<<