ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องสตูดิโอ Radio 6 รองรับระบบเสียงรอบทิศทาง Dolby ATMOS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted on : 2023-01-09

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องสตูดิโอ Radio 6 รองรับระบบเสียงรอบทิศทาง Dolby ATMOS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดดังประกาศนี้

>>>รายละเอียดประกาศ คลิก<<<