ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 283 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted on : 2023-01-09

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 283 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดดังประกาศนี้

>>>รายละเอียดประกาศ คลิก<<<