ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศคณะนิเทศศาสตร์ฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted on : 2022-11-22

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อเสียงแบบเสมือนจริงสำหรับรองรับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง

>>>รายละเอียดประกาศ คลิก<<<