ข่าวสารและกิจกรรม

คู่มืออัตลักษณ์องค์กร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Posted on : 2020-12-01

ขอเชิญดาวน์โหลด คู่มืออัตลักษณ์องค์กร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และกราฟิกอัตลักษณ์องค์กร คณะนิเทศศาสตร์ฯ สำหรับการใช้งานออกแบบและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

 

สามารถดาวน์โหลด logo กราฟิก และคู่มืออัตลักษณ์องค์กรได้ ที่นี่ 

CommArts Chula Corporate Identity