Chula's Logo
Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
Arrrow Arrrow
   
 
ผู้มาเยือน
 

การเยี่ยมชมนิเทศจุฬาฯ

แผนที่และการเดินทาง

แผนที่และการเดินทาง

ท่านสามารถเดินทางมายังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

 
 

แผนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย หรือ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF

 

รถแท็กซี่

รถแท็กซี่สามารถขับเข้ามาส่งท่านผู้โดยสารตามจุดต่างๆ ที่ท่านต้องการภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ โดยคนขัดรถแท็กซี่สามารถจอดรถได้ที่หน้าตึกหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งสามารถเข้าได้จากประตูถนนพญาไทใกล้ตลาดสามย่านเก่า โดยมีจุดสังเกตคือป้ายรถประจำทางที่สองจากสีแยกวัดหัวลำโพง และอุโมงค์คนข้ามถนน

เมื่อเข้ามาจากประตูถนนพญาไทใกล้ตลาดสามย่านเก่าแล้ว คณะนิเทศศาสตร์ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือ ตรงข้ามกับคณะครุศาสตร์ ก่อนถึงโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

กลับสู่ด้านบน  
 

รถไฟฟ้ามหานคร

ท่านสามารถโดยสารรถไฟฟ้ามหานครมายังคณะนิเทศศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ โดยลงที่สถานีสามย่าน เมื่อใช้ทางออกหมายเลข 2 จะพบอาคารจัตุรัสจามจุรี

เมื่อออกจากอาคารจัตุรัสจามจุรีฝั่งถนนพญาไทให้ท่านเิดินมาทางห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง โดยเิดินหันหลังให้กับแยกวัดหัวลำโพง ไม่เดินข้ามสะพานลอย แต่ให้เดินต่อไปและใช้อุโมงค์ข้ามถนนพญาไท เมื่อข้ามอุโมงค์แล้วให้ท่านเดินเข้าประตูริมถนนพญาไท ตึำกหนึ่งคณะนิเทศศาสตร์อยู่ด้านซ้ายมือของท่าน

กลับสู่ด้านบน  
 

รถไฟฟ้าบีทีเอส

สถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สุด คือ สถานีสยาม จากนั้นท่านสามารถใช้บริการรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยได้ หรือท่านอาจใช้บริการรถประจำทางก็ได้

กลับสู่ด้านบน  
 

รถโดยสารประจำทาง ขสมก.

สายรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่ผ่านคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีดังนี้ สาย 29 34 36 47 50 163 93 113 177 501 และ 529

สามารถสอบถามเส้นทางเดินรถเพิ่มเติมได้ที่ โทร.184 และเว็บไซต์ของ ขสมก. http://www.bmta.co.th

กลับสู่ด้านบน  
 

รถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านสามารถใช้บริการรถโดยสาร ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเดินทางไปยังอาคารสถานที่ต่างๆ ได้ การใช้บริการหนึ่งครั้งต้องจ่ายด้วยคูปองโดยสารหนึ่งใบ ซึ่งสามารถซื้อคูปองเป็นเล่มได้ที่ สถานีรถโดยสารที่ศาลาพระเกี้ยว และอาคารจามจุรี 9 หรือจ่ายค่าบริการด้วยบัตร Smart Purse มีการให้บริการทั้งหมด 3 สาย ซึ่งแต่ละสายมีจุดจอดรับ-ส่งดังนี้

สายที่ 1 ศาลาพระเกี้ยว - สยามสแควร์

ศาลาพระเกี้ยว รัฐศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สยามสแควร์ เภสัชศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์

สายที่ 2 ศาลาพระเกี้ยว - ศศินทร์

ศาลาพระเกี้ยว เศรษฐศาสตร์ อาคารจุลจักรพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักอธิการบดี ครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) สถาบันวิทยบริการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอพักนิสิต หอพักศศนิเวศ อาคารวิทยาพัฒนา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

สายที่ 3 (ปัจจุบันงดให้บริการแล้ว)  

สายที่ 4 จามจุรี 9 - สยามสแควร์  

อาคารจามจุรี 9 U-CENTER สามย่าน นิติศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ ศาลาพระเกี้ยว รัฐศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สยามสแควร์ เภสัชศาสตร์ ครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯฝ่ายประถม สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ โรงเรียนสาธิตฯฝ่ายมัธยม
กลับสู่ด้านบน  

รถยนต์ส่วนตัว

หากท่านเดินทางมายังคณะนิเทศศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยรถยนต์ส่วนตัว ท่านสามารถจอดรถของท่านได้ที่อาคารจามจุรี 9 ซึ่งเป็นอาคารจอดรถที่ใกล้คณะนิเทศศาสตร์มากที่สุด

เมื่อท่านเ้ข้ามาจากประตูริมถนนพญาไทยอุโมงค์ลอดถนนพญาไทแล้ว ให้ท่านขับผ่านคณะนิเทศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และเลี้ยวซ้ายจากนั้นเลี้ยวขวาโดยให้สนามกีฬาจุ๊บ หรือสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์อยู่ทางด้านขวามือของท่าน อาคารจอดรถจามจุรี 9 อยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน

 
กลับสู่ด้านบน  

 

 
 
พิมพ์หน้านี้