ประกาศรับสมัครพนักงาน (จ้างเหมา) ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) หน่วยส่งเสริมงานวิจัยและวิรัชกิจ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน (จ้างเหมา) ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,500 บาท วุฒิปริญญาตรี เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยส่งเสริมงานวิจัยและวิรัชกิจ หน่วยบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ ตามรายละเอียดในประกาศ ดังนี้

 

>>>คลิกเพื่อดูประกาศ<<<

 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-2182177

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560