ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7

(ขยายเวลาถึง 30 กันยายน 2560 )

 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 อัตราเลขที่ 10011 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,500 บาท วุฒิปริญญาตรี เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ ตามรายละเอียดในประกาศ ดังนี้

 

>>>คลิกเพื่อดูประกาศ<<<

 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-2182177

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.) (ขยายเวลาถึง 30 กันยายน 2560 )

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโดยส่วนงาน ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560