ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ A-5 ภาควิชาการสื่อสารมวลชน

 

(ขยายเวลาถึง 30 กันยายน 2560 )

 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ 2133 ตําแหน่ง อาจารย์ A-5 จํานวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์

โดยรับสมัครจำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดในประกาศ ดังนี้

 

>>>คลิกเพื่อดูประกาศ<<<

 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-2182177

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (ขยายเวลาถึง 30 กันยายน 2560 ) ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560