คณะนิเทศศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการ TPBS คนใหม่

  • Posted on: 22 August 2017
  • By: commarts

 

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์รุ่งนภา พิตรปรีชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เดินทางเข้ามอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการไทยพีบีเอสคนใหม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีมติเลือก รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล เป็น ผอ.ไทยพีบีเอสคนใหม่ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา