ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฎิบัติการตัดต่อ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไปเพื่อจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการตัดต่อ ตามรายละเอียดดังประกาศนี้

 

>>>รายละเอียดประกาศ คลิก<<<

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไปได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2218-2204 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560