ประกาศคณะนิเทศศาสตร์ฯ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดกล้อง Mirrorless สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ชุดกล้อง Mirrorless สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ จำนวน 5 ชุด ตามรายละเอียดดังประกาศนี้

 

>>>รายละเอียดประกาศ คลิก<<<

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2218-2204 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560