คณะนิเทศศาสตร์ ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดละมุดสุทธาวาส

  • Posted on: 21 July 2017
  • By: commarts

 

รองศาสตราจารย์รุ่งนภา พิตรปรีชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ วัดละมุดสุทธาวาส ต.เมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะซ่อมแซมกุฏิสงฆ์ และร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์