นิเทศ จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ The International Graduate Conference 2017 ครั้งที่ 13

  • Posted on: 14 July 2017
  • By: commarts

 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา The 13th International Graduate Conference 2017 ในหัวข้อ "Mission M Possible II: The Continuing Journey of Research Methodology" ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารมงกุฏสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 อย่างต่อเนื่อง โดยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหลังจากประสบความสำเร็จในการจัดงาน The 8th International Graduate Conference ในปี 2012

ในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมการบรรยายและนำเสนอมากกว่า 20 ราย จาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Tsinghua University, Communication University of China, Macquarie University และ Sorbonne Nouvelle University - Paris III โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 วัน โดยในวันแรก (13 กรกฎาคม) นำเสนอในประเด็น Text&Speech, Cultural และ Digital ส่วนในวันที่สอง (14 กรกฎาคม) นำเสนอใน 3 หัวข้อ คือ Social, Political และ Media โดยมี อาจารย์ ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา The International Graduate Conference หรือ IGC เป็นงานประชุมวิชาการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการสื่อสารใน 3 ทวีป ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย, Tsinghua University และ Communication University of China สาธารณรัฐประชาชนจีน, Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย และ Sorbonne Nouvelle University - Paris III ประเทศฝรั่งเศส และด้วยความสำเร็จจากความร่วมมือของ 5 มหาวิทยาลัย รวมไปถึงมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการอันทรงคุณค่าเสมอมา ทำให้งาน The International Graduate Conference จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

 

CommArts Chula hosted The 13th International Graduate Conference 2017

Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University hosted “The 13th International Graduate Conference 2017” on the topic "Mission M Possible II: The Continuing Journey of Research Methodology" during 13-14 July 2017 at 10th floor, Mongkutsamatiwong Building, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University. The conference has been continuously held for 13 years, and this time Chulalongkorn University was honored to host again after the success of The 8th International Graduate Conference held in 2012.

In this year, there are more than 20 participants and speakers attending the conference from fives leading university, including Tsinghua University, Communication University of China, Macquarie University and Sorbonne Nouvelle University - Paris III. The conference session is divided into 2 days. The first day (13 July) sessions consist of Text & Speech, Cultural and Digital session. On the second day (14 July), there are more 3 session presented including Social, Political and Media. The conference is honored to have Dr.Teerada Chongkolrattanaporn, Associate Dean in Research and International Affairs of the Faculty of Commuication Arts, as the conference’s chairperson.

The International Graduate Conference is a symposium held under the cooperation between fives leading university in Asia, Europe and Australia: Chulalongkorn University, Tsinghua University, Communication University of China, Macquarie University and Sorbonne Nouvelle University - Paris III. According to the success of collaboration, it is tend to have more students in both master and doctoral degree as well as researcher participated in the symposium, resulting in The International Graduate Conference held every year continuously.

 

รับชมภาพบรรยากาศการสัมมนาในวันที่ 1 ด้านล่างนี้ >>>

19961344_743019872544325_2526282275308401077_n

19990376_743019895877656_1777669127861238041_n

19884168_743020002544312_8633090083935612553_n

19990541_743020042544308_390827319025932843_n

19905247_743020119210967_2904410244045037292_n

1010417

1010440

1010458

19961334_743020399210939_8091703134001812073_n  

20106360_743020162544296_3018847899107614362_n

19961638_743019779211001_8047065597027985358_n

   10104951010499101050810105141010536101054610105521010558101056810105761010582

19990505_743020372544275_483563970858362220_n  

20106270_743020319210947_9121036634700452071_n

20106309_743020079210971_4686116754268875643_n 

19989225_743019759211003_3912846221253746231_n