ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ A-5 ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

 

(ขยายเวลาถึง 30 กันยายน 2560 )

 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ A-5 จํานวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ เนื่องจากไม่มีผู้สมัครจึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

โดยรับสมัครจำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดในประกาศ ดังนี้

 

>>>คลิกเพื่อดูประกาศ<<<

 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-2182177

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (ขยายเวลาถึง 30 กันยายน 2560 ) ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560