ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-2205

อีเมล์ commarts@chula.ac.th

เว็บไซต์ www.commarts.chula.ac.th

 

แนะนำ/ติชม

ท่านสามารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ในเชิงสร้างสรรค์ ได้ที่อีเมล์: commarts@chula.ac.th หรือหากท่านต้องการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส กรุณาส่งอีเมล์ที่: rakang@chula.ac.th

 

การเดินทางมายังคณะนิเทศศาสตร์ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

- รถแท็กซี่

รถแท็กซี่สามารถขับเข้ามาส่งท่านผู้โดยสารตามจุดต่างๆ ที่ท่านต้องการภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ โดยคนขัดรถแท็กซี่สามารถจอดรถได้ที่หน้าตึกหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งสามารถเข้าได้จากประตูถนนพญาไทใกล้ตลาดสามย่านเก่า โดยมีจุดสังเกตคือป้ายรถประจำทางที่สองจากสีแยกวัดหัวลำโพง และอุโมงค์คนข้ามถนน

เมื่อเข้ามาจากประตูถนนพญาไทใกล้ตลาดสามย่านเก่าแล้ว คณะนิเทศศาสตร์ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือ ตรงข้ามกับคณะครุศาสตร์ ก่อนถึงโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

 

- รถไฟฟ้ามหานคร

ท่านสามารถโดยสารรถไฟฟ้ามหานครมายังคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ โดยลงที่สถานีสามย่าน เมื่อใช้ทางออกหมายเลข 2 จะพบอาคารจัตุรัสจามจุรี

เมื่อออกจากอาคารจัตุรัสจามจุรีฝั่งถนนพญาไทให้ท่านเิดินมาทางห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง โดยเิดินหันหลังให้กับแยกวัดหัวลำโพง ไม่เดินข้ามสะพานลอย แต่ให้เดินต่อไปและใช้อุโมงค์ข้ามถนนพญาไท เมื่อข้ามอุโมงค์แล้วให้ท่านเดินเข้าประตูริมถนนพญาไท ตึำกหนึ่งคณะนิเทศศาสตร์อยู่ด้านซ้ายมือของท่าน

 

- รถไฟฟ้าบีทีเอส

สถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สุด คือ สถานีสยาม จากนั้นท่านสามารถใช้บริการรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาย 1 และ 4 เพื่อเดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยได้ โดยลงริเวณศาลาพระเกี้ยวแล้วเดินต่อมาทางคณะวิทยาศาสตร์อีกประมาณ 300 เมตร จะพบคณะนิเทศศาสตร์อยู่อีกฝั่งถนน หรือท่านอาจใช้บริการรถประจำทางก็ได้

 

- รถโดยสารประจำทาง ขสมก.

สายรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่ผ่านคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีดังนี้ สาย 29 34 36 47 50 163 93 113 177 501 และ 529

สามารถสอบถามเส้นทางเดินรถเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1184 และเว็บไซต์ของ ขสมก. http://www.bmta.co.th

 

- รถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านสามารถใช้บริการรถโดยสาร ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเดินทางไปยังอาคารสถานที่ต่างๆ ได้ โดยสามารถใช้บริการได้ฟรี โดยมีการให้บริการทั้งหมด 5 สาย โดยสายที่ผ่านหน้าป้ายหยุดรถคณะนิเทศศาสตร์ คือ สายที่ 5 หรือสามารถนั่งสายที่ 4 โดยลงที่ป้ายหยุดรถคณะนิติศาสตร์ แล้วเดินต่อมาเพียง 100 เมตร