การรับสมัครระดับปริญญาโท/เอก

UPDATE! : ประกาศการรับสมัคร ปีการศึกษา 2561

 

- ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคในเวลาราชการ

>>รายละเอียด คลิก<<

- ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคในเวลาราชการ (ด้วยวิธีพิเศษ)

>>รายละเอียด คลิก<<

- ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ

>>รายละเอียด คลิก<<

- ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ (ด้วยวิธีพิเศษ)

>>รายละเอียด คลิก<<

- ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

>>รายละเอียด คลิก<<

- ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก (ด้วยวิธีพิเศษ)

>>รายละเอียด คลิก<<

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ปีการศึกษา 2560

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) รอบที่ 2

>>รายละเอียด คลิก<<

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) รอบที่ 2

>>รายละเอียด คลิก<<

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต รอบที่ 2

>>รายละเอียด คลิก<<

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) รอบที่ 1

>>รายละเอียด คลิก<<

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลาราชการ) รอบที่ 1

>>รายละเอียด คลิก<<

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ประกาศการรับสมัคร ปีการศึกษา 2560

- ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคปกติ (รอบ 2)

>>รายละเอียด คลิก<<

- ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคปกติ ด้วยวิธีพิเศษ (รอบ 2)

>>รายละเอียด คลิก<<

- ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ (รอบ 2)

>>รายละเอียด คลิก<<

- ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ ด้วยวิธีพิเศษ

>>รายละเอียด คลิก<<

- ประกาศรับสมัครระดับปริญญาเอก

>>รายละเอียด คลิก<<

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2560

- เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ

>>เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ<<

 

สมัครได้ที่ www.grad.chula.ac.th หรือ ติดต่อสอบถามการรับสมัครระดับปริญญาโทและเอกได้ที่

02-218-2155, 08-218-2178 หรือที่อีเมล gradcomm.cu@gmail.com

หรือติดต่อ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 7 อาคารมงกุฏสมมติวงศ์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330