"เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ชั่วคราวของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขออภัยในความไม่สะดวก"

 

NEW! - ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา นิติมิติ-มิตินิเทศ เรื่อง “ทีวีดิจิทัลไทย: รอดหรือร่วง” 

NEW! - ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Corporate Communication and Public Relations 4.0: Innovations in Research and Pedagogical Trends”

- คณะนิเทศศาสตร์ ขอเชิญชม "ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์" 999 ต้น

- ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะนิเทศศาสตร์

- ขอแสดงความยินดีแก่ผู้เกษียณราชการ ประจำปี 2560 และขอแสดงความขอบคุณแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงานกับคณะฯ

- DSI ร่วมมือนิเทศ จุฬาฯ จัดงาน Campus tour Season 1

- คณะนิเทศศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการ TPBS คนใหม่

- รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560 (Proceedings)

- คณะกรรมการบัญญัติศัพท์หนังสือพิมพ์ พ.ศ.2531 บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์

- คณะนิเทศศาสตร์ ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดละมุดสุทธาวาส จ.สมุทรสงคราม

- นิเทศ จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ The International Graduate Conference 2017 ครั้งที่ 13

- งานทำบุญครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิเทศ จุฬาฯ จัดทำโครงการวิจัย “การรู้เท่าทันสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม”

- “นิเทศ จุฬาฯ - วารสาร มธ. - นิเทศ นิด้า” ลงนาม MOU ผนึกกำลังยกระดับวิชาการด้านการสื่อสาร

 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รอบที่ 2 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รอบที่ 1

 

- ประกาศคณะนิเทศศาสตร์ฯ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตและตัดต่อภาพ-เสียง และงานด้านกราฟิกดิจิทัล จำนวน 23 เครื่อง

- ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฎิบัติการตัดต่อ

- ประกาศคณะนิเทศศาสตร์ฯ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดกล้อง Mirrorless สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์

 

- ประกาศรับสมัครพนักงาน (จ้างเหมา) ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) หน่วยส่งเสริมงานวิจัยและวิรัชกิจ

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ A-5 ภาควิชาการสื่อสารมวลชน (ขยายเวลาถึง 30 กันยายน 2560 )

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ A-5 ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง (ด้านภาพนิ่ง) (ขยายเวลาถึง 30 กันยายน 2560 )

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ A-5 ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง (ด้านภาพยนตร์) (ขยายเวลาถึง 30 กันยายน 2560 )

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 (ขยายเวลาถึง 30 กันยายน 2560 )

- ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ A-5 ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง (ขยายเวลาถึง 30 กันยายน 2560 )

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ A-5 ภาควิชาวารสารสนเทศ (ขยายเวลาถึง 30 กันยายน 2560 )